Wszelkie uwagi odnośnie kalendarza prosimy kierować:
e-mail:  zakopane.pl@zck.com.pl   18 20 66 950  - „Informator Miejski” – Zakopiańskie Centrum Kultury
lub
e-mail: kultura2@zakopane.eu  18 20 20 436 – Wydział Kultury Urzędu Miasta Zakopane