Nazwa imprezy: TATRZAŃSKIE WORSHIP

Miejsce: Zakopane, Polska

Data rozpoczęcia: 14-08-2017

Data zakończenia: 14-08-2017

Godzina rozpoczęcia: 14:30

Godzina zakończenia: 22:00

Dla dzieci: NIE

Wydarzenie biletowe: NIE

Organizator: SNE SUMSUR CORDA I WSPÓLNOTA ŻYWEJ WIARY

Strona www: http://www.sne.diecezja.pl

E-mail:

Telefon: 506 686 854

Informacje dodatkowe: Wydarzenie to jest przygotowane dla wszystkich osób chcących zacząć nowe życie i pragnących doświadczyć prawdziwej miłości, która objawia się w zbawczej mocy Jezusa, uwalniającej od grzechów i cierpienia. Tatrzańskie Worship wpisuje się w całodniową ewangelizację, w której jako wspólnota Kościoła Katolickiego odpowiadamy na misyjny nakaz Pana Jezusa- "Idźcie i głoście"

Załącznik: pobierz