Nazwa imprezy: Galeria Antoniego Rząsy

Miejsce: Galeria Antoniego Rząsy, Bogdańskiego, Zakopane, Polska

Data rozpoczęcia: 01-08-2017

Data zakończenia: 31-08-2017

Godzina rozpoczęcia: 11:30

Godzina zakończenia: 17:30

Dla dzieci: TAK

Wydarzenie biletowe: NIE

Organizator: Fundacja im. Antoniego Rząsy

Strona www: https://galeriarzasy.blogspot.com

E-mail:

Telefon: 182066969

Informacje dodatkowe: Galeria Antoniego Rząsy w czasie wakacji jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 11:30- 17:30. Galeria mieści się w domu, w którym Antoni Rząsa mieszkał i pracował pod koniec życia. Istnieje od 1976 roku. Ekspozycja mieści się na dwóch poziomach. W górnej części prezentowana jest bogata kolekcja rzeźb Antoniego Rząsy ukazująca najważniejsze wątki w jego twórczości. Dolna część w sierpniu służy jako przestrzeń działań twórczych.